VIETNAM 2020

 
Để lại thnh phố sau lưng một ngy ma đng Paris 04/02/2020... Hẹn ngy trở về... 
 
So long Paris...CDG airport 04/01/20
 
Une prise l'improviste avant l'atterrissage l'aroport Tan Son Nhat Sagon 05/01/20...
 
05/01/20 : Saigon by night - Part 1 - Part 2 - Part 3
 
Du thuyền Saigon Princess
 
 
06/01/20 : Saigon - Petit djeuner l'htel
 
Mẹ ti... Saigon 06/01/20
 
Un moment de dtente avec Fleurs mes yeux - Vietnam 2020... Sagon 06/01/20
     
     
     
06/01/20 : Ăn cơm tối qun Con G Trống - Part 1 - Part 2 - Part 3
 
 
Đ Nẵng 07/01/20...
 
Cha Linh Ứng Đ Nẵng 07/01/20...Part 1 - Part 2 - Part 3
 
 
 
Lng nghề đ Non Nước Đ Nẵng 08/01/20 
 
Ni Ngũ Hnh Sơn Đ Nẵng 08/01/20 - Part 1 - Part 2 - Part 3 -
 
 
 
 
Rừng dừa Bảy Mẫu Hội An 08/01/20...Part 1
 
Cầu vng - Golden Bridge - B N Hills 09/01/20.. - Vido 1 - Vido 2
 
Cầu vng - Golden Bridge - B N Hills 09/01/20..
 
Cầu vng - Golden Bridge - B N Hills 09/01/20..
29/01/20 - Du lịch Tết Đ Lạt : Thc Prenn...
 
Du lịch Tết Đ Lạt 29/01/20...Thc Datanla...
 
Ngi nh ma Đ Lạt 29/01/20...
 
29/01/20 : Du lịch Tết Đ Lạt - XQ sử qun Đ Lạt ...
 
Du lịch Tết Đ Lạt 29/01/20...Langbiang...Part 1 - Part 2 - Part 3
 
 
Kỷ niệm một đm... Xun Canh T Đ Lạt 30/01/20...Văn nghệ Dương Tng
Video 1  - Video 2 - Video 3 - Video 4
 
Phở : một mn ăn sng hấp dẫn ở Đ Lạt...31/01/20...
 
Tạm biệt Đ Lạt...31/01/20
 
Ngăn ngừa virus Corona...Đ Lạt 31/01/20
Sigon 01/02/20...
 
A SUIVRE...